Röstfondens pris

är förbundet

för dig som är

intresserad av människorösten

Röstfondens pris för bästa uppsats 2018

RÖSTFONDEN med Patricia Grammings Minnesfond

 

Pris till bästa examensarbete inom röstområdet!

Röstfonden har som ändamål att stödja utvecklingsarbete och forskning som gäller tal- och sångrösten.

Som ett medel att främja detta syfte har Nämnden för Röstfonden inrättat ett pris till den/de studerande som skrivit årets bästa examensarbete 30 poäng/på magisternivå eller motsvarande inom röstområdet.

 

Priset innebär

 

  • ett stipendium på 5000 kr,
  • tillfälle att rapportera om examensarbetet vid Röstforums Riksstämma 6-7 maj 2017.

 

 

Förslag till mottagare av priset samt uppsatsen insänds av utbildningsansvariga eller handledare.

 

Även studenter kan nominera egen uppsats.

Uppsatsen skall vara slutförd och godkänd under vt 2016 – ht 2016 och insänds senast 2017-03-20

till Professor J Sundberg, Nämnden för Röstfonden, Tal, Musik Hörsel, KTH, 100 44 Stockholm, eller i elektronisk form till jsu@csc.kth.se

 

Pristagaren utses av Nämnden för Röstfonden.

 

Stockholm i januari 2017

 

För Nämnden för Röstfonden

 

Johan Sundberg Britta Hammarberg

 

Ordförande Sekreterare

RÖSTFONDEN med Patricia Grammings Minnesfond

Pris till bästa examensarbete inom röstområdet

Röstfonden har som ändamål att stödja utvecklingsarbete och forskning som gäller tal- och sångrösten.

Som ett medel att främja detta syfte har Nämnden för Röstfonden inrättat ett pris till den/de studerande

som skrivit årets bästa examensarbete 30 poäng/på magisternivå eller motsvarande inom röstområdet.

 

Senaste ansökningsdag 20 mars 2018

För mer info kontakta:

Johan Sundberg

Epost: jsu(at)csc.kth.se

© Copyright Röstforum 2017. All Rights Reserved.