Länkar

Röstlänkar, svenska

 

World Voice Day

 

Patricia Grammings minnesfond

 

Svenska Sång- och Talpedagogförbundet, SSTPF

 

Svenska Logonomförbundet

 

Dagmar Gustafsons Elever

 

Röstforskningscentrum KTH

 

Aktuella seminarier på KTH CSC-TMH

 

Röstakademin

 

 

Röstlänkar, utländska

 

Vocapedia Professionell ”uppslagsbok” för rösten

 

British Voice Association

 

Dansk Vokalforening

 

Norsk Stemmepedagogisk Forum

 

International Association of Logopedics and Phoniatrics

 

National Center for Voice and Speech NATS (USA)

 

American Speech and Hearing Association (USA)

 

The Voice Foundation (USA)

 

International Journal of Research in Choral Singing

 

Vocalist

 

 

Att Läsa

 

Elisabeth Bengtsson-Opitz. Anti aging för rösten Röstens åldrande. Wessmans förlag 195:-

Johan Sundberg: ”Röstlära” (1986) Proprius förlag

Nanzy Zi: ”Andas rätt- må bättre” (1986/87) Forums förlag

Sten Ternström: ”Körakustik” (1987) Gehrmans förlag

Michael McCallion ”The Voice Book” (1988) Faber & Faber

John Potter, editor ”The Cambridge Companion to Singing” (2000) Cambridge University Press

M. L. Spencer ”Laryngopharyngeal Reflux and Singers” (2006) Journal of Singing NATS

A.F. Jahn (MD), editor ”The Singers guide to complete Health” (2013) Oxford University Press Gates, Forrest & Obert ”The owner ́s manual to the Voice” (2013) Oxford University Press

Kadala, Carlson, Sataloff ” The Effect of Hormones in the Voice” (2013) Journal of Singing May/June Journal of Singing; several Volumes NATS

Anick M-J Lamarche ”Putting the singing voice on the map” (2009) KTH doktorsavhandling (undertitel ”Towards Improving the Quantitative Evaluation of Voice Status in Professional Female Singers” )

 

är förbundet

för dig som är

intresserad av människorösten

© Copyright Röstforum 2017. All Rights Reserved.