Röstforum SydOst

Röstforum SydOst

Föreningen för röstintresserade i i Småland/Blekinge, lokalavdelning till Röstforum Riks. Välkommen att göra din röst hörd!

 

 

Röstforum Sydost är en fristående förening under Röstforum och ett forum för alla röstyrkeskategorier – logopeder, foniatrer, talpedagoger, sångpedagoger, sångare, skådespelare etc – men även för röst- och sångintresserade amatörer.

 

Röstforum bildades för snart trettio år sedan av Björn Fritzell, legendarisk foniater i Stockholm, och Johan Sundberg, en av världens främsta röstforskare, verksam på KTH under flera decennier. Skälet var att röstyrken skulle mötas och samarbeta, inte sitta i var sitt fack och inte veta vad det andra facket gör.

 

Varje år har Röstforum ett två dagar långt konvent, där föreläsningar, workshops, konserter med mera utgör ett för varje röstanvändare läckert och kunskapsfyllt smörgåsbord, samt rikliga tillfällen att träffa kollegor från hela landet, och från världen i övrigt.

 

De senaste åren har Röstforum fått lokala förankringar då röstfolk i ett närområde slagit sig ihop och bildat lokalföreningar. Därmed har också möjligheterna till kontakt med yrkesfolk i ens närhet blivit större.

 

Förra året tog Johanna Kraft, sångpedagog i Karlskrona, initiativet till att bilda en regionalförening, för att röstyrkesfolk i sydöstra hörnet av Sverige skulle få möjlighet att ses lite oftare. Och nu sjösätts alltså den första medlemsträffen med föreläsningar och workshops.

 

Möjligen kommer föreningen inom några år att hålla i riksmötet, vilket hittills pendlat mellan Stockholm, Göteborg och Malmö, samt någon gång i Linköping och Växjö.

är förbundet

för dig som är

intresserad av människorösten

Styrelse Röstforum SydOst 2017

 

Ordf. Johanna Kraft

Främre raden fr.v. Lisa Petersson, Växjö, Maja Lundbeck, Växjö, och Hans Linden, Växjö.

 

Bakom dem Johanna Kraft (ordf.), Karlskrona och David Åkesson, Sölvesborg.

 

”Röstforum SydOst är ett nätverk för röstintresserade inom alla yrkesgrupper i

 

Småland/Blekinge. Denna lokalförening till Röstforum riks startades 2017 .

 

I Röstforum SydOst vill vi skapa en given mötesplats mellan olika yrkesgrupper inom röstområdet och bl a stimulera till tvärvetenskapliga utbyten.

 

Genom detta nätverk där mycket av det som händer inom röstområdet blir synligt och tillgängligt ges du som medlem möjlighet att hämta inspiration och nya kunskaper på nära håll i skåneregionen.

 

Röstforum SydOst (Småland/Blekinge) är också tänkt att vara en plattform där aktiviteter, föreläsningar och workshops kan anordnas utifrån medlemmars egna önskemål.”

© Copyright Röstforum 2017. All Rights Reserved.