Röstforum Öst

Röstforum Öst

Föreningen för röstintresserade i Öst

 

 

Styrelse (vilande)

Christina Larsson, ordförande Karin Westberg, sekreterare Ulla Jacobsson Werner, kassör Gunilla Forsberg, ledamot

Jonas Graf, ledamot Tina Ternstedt, ledamot

 

Christina Danbolt, suppleant Gunnel Förhammar, suppleant

 

 

 

 

 

 

Medlemsavgift 275 kr – Betala in på Bg760-3897

Studenter t o m grundnivå har gratis medlemskap men får då tidningen endast digitalt.

 

 

 

 

 

En vårdag i april 2010 startade vår lokalavdelning upp sin verksamhet i Linköping med upptagningsområde Östergötland. Viljan var att mellan riksföreningens årsmöten, tillsammans med andra röstintresserade i vårt närområde, stimulera utbyte över och inom röstprofessionerna, initiera diskussionsforum med högt i tak, öka kunskapen om och förståelsen för röstens betydelse för människan och bedriva opinionsbildning.

Och det har vi gjort! Under dessa fem år har vi fått vara med om många härliga möten, arrangemang, workshops, föreläsningar, skratt och utbyten av kunskap och erfarenheter kring denna vår fantastiska röst. Det har strömmat till deltagare i större och mindre omfattning till de utlysta arrangemangen som haft en rik bredd och variation på sitt innehåll.

Styrelsen har sedan start till stora delar varit densamma och behöver nu få in nya krafter i verksamhetsarbetet. I väntan på det gör nu Röstforum Öst ett uppehåll i sin verksamhet och lägger sig vilande för en tid framåt i väntan på en kommande upp-och nystart.

Du som under föreningens vilandeperiod vill tillhöra Röstforum Öst och vara medlem i föreningen kan förstås vara det.

Föreningen är öppen för både gamla och nya medlemmar.

Medlemsavgiften under vilandeperioden är 200:-/ordinarie medlem (studenter på grundnivå, gratis). Avgiften täcker 2 nummer av tidningen

Röstläget per år samt en liten administrationskostnad. Med ditt medlemskap i Röstforum Öst är du förstås också fortsatt medlem i Röstforum Riks och kan delta i förbundets och övriga lokalavdelningars aktiviteter

Varma hälsningar från Röstforum Östs vilande styrelse!

 

är förbundet

för dig som är

intresserad av människorösten

© Copyright Röstforum 2017. All Rights Reserved.