Om

är förbundet

för dig som är

intresserad av människorösten

Röstforums Förbundsstyrelse

 

Förbundsstyrelsen har nio medlemmar.

De representerar olika yrkesgrupper där rösten står i centrum.

 

Dess ledamöter är:

Laura Enflo, Danderyd, ordförande

Kristina Lund, Uppsala, vice ordförande

Anne Johansson, Göteborg, kassör

Lene Rosendahl, sekreterare

Karin Reveny, Stockholm

Sten Dereman, Göteborg

Claes Wettebrandt, Stavsnäs

Örjan Gotensjö, Stockholm

 

 

Kontakter:

Förbundsstyrelsen - ordf. E-post

 

Röstlägets redaktör: E-post

 

Röstfonden: E-post

 

Webbansvarig: E-post

 

Förbundets stadgar

Fb

Röstforum

Röstforum är en organisation som syftar till kompetens-utveckling för yrkesverksamma, engagerade i tal- och sångröstens utveckling, forskning och vård.

 

Med rösten kan vi hålla tal, undervisa, utöva ett ledarskap, prata med vänner, ropa, skrika, mumla, nynna, sjunga, göra ljudeffekter, skratta, gräla, uttrycka vår mening och mycket, mycket mer. Det är ett gratis och utvecklingsbart instrument som i vår teknikstinna tid inte alltid får den största uppmärksamheten.

 

Röstforum arbetar för att

  • öka medvetenheten om röstens centrala roll — såväl i våra yrkesliv som privatliv.
  • samla och tillhandahålla sakkunskap om rösten
  • vara ett personligt forum för röstintresserade
  • stödja röstbefrämjande verksamhet genom att bevaka och vara aktivt i den allmänna debatten
  • stödja forskning och utveckling inom röstområdet genom Röstfonden
  • vara en känd och viktig instans i röstfrågor

 

Röstforum har medlemmar ur många olika yrkeskategorier som t ex skådespelare, sångare, körledare, och körsångare, läkare, logopeder, logonomer, sångpedagoger m fl.

 

I samband med Riksstämman ordnas varje år en 2-dagarskonferens med internationella och nationella föreläsare och forskare i form av föreläsningar, seminarier, workshops och – inte minst – underhållning – allt med rösten i fokus.

 

Är du intresserad av att vara med i en förening med rösten i centrum är du varmt välkommen att bli medlem.

Förbundsstyrelsen:

Överst fr-v:

Lene Rosendahl, Claes Wettebrandt, Örjan Gotensjö

 

Nedre raden fr-v:

Anna Lindberg, Laura Enflo, Karin Reveny, Sten Dereman

 

Anne Johansson, Kristina Lund (ej på bild)

© Copyright Röstforum 2017. All Rights Reserved.